De Medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad, die met de directeur meedenkt over het beleid van de school. De raad bestaat uit ouders (oudergeleding) en personeelsleden (personeelsgeleding). De Medezeggenschapsraad heeft soms een adviserende rol, en soms ook een beslissende rol wanneer instemming van de Medezeggenschapsraad nodig is.

Onderwerpen waar de Medezeggenschapsraad onder meer over nadenkt zijn:

  • Jaardoelen van de school
  • Regeling van de vakantie
  • Vaststelling van de schoolgids
  • Hoogte en besteding van de ouderbijdrage
  • Taakbeleid van het personeel

Heeft u vragen of opmerkingen, dan horen wij die graag! Dit kan via ons e-mailadres of direct bij één van de MR-leden (zie infogids voor telefoonnummers).

Hartelijke groet,

Sannah Weeda en Caroline van der Veen (oudergeleding MR)

Gera Graafland, Irene den Hartog en Hester van der Velden (personeelsgeleding MR)

mrdeparel@levwn.nl

 

Hieronder vindt u link om het jaarverslag van de MR over het schooljaar 2019-2020 te lezen:

Jaarverslag MR 2019-2020