Op De Parel vinden we het belangrijk om de kinderen ook een stem te geven in de schoolontwikkeling. We hebben daarom een echte leerlingenraad. Iedere maand vergadert de directeur met acht kinderen uit groep 5 – 8. Dit gebeurt aan de hand van een heuse agenda met notulen. Verder kent de leerlingenraad een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een razende reporter. Alle leerlingen kunnen via de brievenbus van de leerlingenraad onderwerpen aandragen om te bespreken.

Op deze manier hebben we al besloten om meer buitenlessen te geven en de toiletten aan te pakken. Ook raadplegen we als team de leerlingenraad regelmatig, bijvoorbeeld bij de keuze voor aanschaf van nieuw buitenspeelmateriaal.

Een keer per jaar worden er verkiezingen gehouden voor een nieuwe leerlingenraad. Via sollicitatiegesprekken kiezen de leerlingen zelf de nieuwe geleding. Zo geven we de kinderen een stem om mee te denken en te beslissen met de school en leren we hen in een betekenisvolle setting maatschappelijke vaardigheden!