• Ouderbetrokkenheid 3.0

We zijn ervan overtuigd dat kinderen zich het beste kunnen ontwikkelen als school en ouders optimaal samenwerken. Dat betekent dat we u zo goed mogelijk informeren waar we op school mee bezig zijn, zodat u daar thuis op in kunt haken. Het betekent ook dat we benieuwd zijn wat naar wat u thuis van uw kind ziet in zijn of haar ontwikkeling. Wanneer we uw ervaring en inzichten samenvoegen met de expertise en kennis van leerkrachten, komt dat een kind alleen maar ten goede! 

Een uitgebreide beschrijving van onze visie op de samenwerking tussen school en ouders vindt u hier: Visie De Parel op Ouderbetrokkenheid

  • Communicatie

Voor alle dagelijkse nieuwtjes, vragen, onderwijsactiviteiten en foto’s van de groepen en de units, gebruiken we de app Parro van ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. Deze app kunt u raadplegen op verschillende devices, zoals uw mobiele telefoon en een tablet.

Wekelijks ontvangt u via de mail ook de schoolnieuwsbrief, genaamd Het Parelnieuws. Hierin staat schoolbrede informatie die alle ouders aangaat vanuit de directie, maar ook geregeld van de diverse werkgroepen die de school kent.