Visie de Parel op ouderbetrokkenheid

In deze visie hebben ouders, leerkrachten en het schoolbestuur van De Parel verwoord hoe zij
invulling geven aan de samenwerking tussen ouders en school. Het eerste deel van het
document beschrijft de missie en visie. Het tweede deel beschrijft de concrete invulling van
ouderbetrokkenheid, waarbij de tien criteria van het onderwijsbureau CPS als vertrekpunt zijn
genomen.