Werkgroep Identiteit op School (WIOS)   

Voor alle ouders die kiezen voor De Parel is Gods woord leidend in hun leven. Het onderwijs op De Parel heeft ook de Bijbel als basis. Wat betekent dat nou voor de (onderwijs)praktijk van alledag? Wat leren we de kinderen dan op school? Welke vraagstukken komen er op ons af in de 21e eeuw en welke invloed heeft dat op de opvoeding? Hoe gaan we als volwassenen met elkaar om? Hoe kunnen we elkaar helpen en aanvullen? Hoe zorgen we er voor dat nog meer ouders horen van deze school waar we onze kinderen aan toevertrouwen? 

De WIOS houdt zich bezig met deze vragen. Deze werkgroep bestaat uit een aantal ouders, de directeur en een teamlid. De ouders lichten in het dit stukje toe hoe ze dat doen en stellen zich aan u voor: De WIOS stelt zich voor!