Gezinnen van onze school   ‘in the picture’.


Wij zijn de familie van der Lugt, Adrian zit in groep 7, Emmaly in groep 5. Yorick moet nog even wachten tot hij naar school mag, hij is 3 jaar. Binnen een paar weken hopen we nog een kindje te verwelkomen.

Momenteel werken de kinderen thuis. Maar krijgen ze de instructies online vanuit school. Ook nu zijn de lijntjes met de leerkrachten kort. De kinderen, maar ook wij als ouders, kunnen vrij makkelijk contact op nemen met de leerkrachten via chat of Parro.

In deze corona tijd weten wij dat we met al onze zorgen bij God mogen komen. Super fijn dat de kinderen dat ook vanuit school mee krijgen. We zijn blij met de keuze voor deze school, het past bij ons en onze geloofsovertuiging. En ook merken wij dat onze kinderen gezien worden, zij extra hulp en/of extra uitdaging krijgen waar nodig. Onze kinderen gaan met plezier naar school en hopen dan ook dat de lockdown niet zo lang meer duurt. Ze missen hun vriendjes en vriendinnetjes.


Hai, wij zijn Familie van Schie, Stella is 11 jaar, Jelte is 9 jaar en Jurre is 7 jaar en wij zijn sinds de kleuterklas verbonden aan De Parel. Wij wonen en werken in Berkel.

Wij hebben voor deze school gekozen omdat wij vinden dat deze school past bij onze christelijke geloofsovertuiging. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen in hun basisschool periode hiermee vertrouwd raken, en dit met leeftijdsgenootjes leren delen.

Wij zijn blij met deze school omdat we onze kinderen zien groeien en bloeien onder Zijn vleugels. De juffen en leraren benaderen onze kinderen vanuit Zijn Liefde en leven ze dat ook voor. In het respectvol met elkaar omgaan, in het oplossingen bedenken, in het geven van seksueel onderwijs, in het groeien in zelfvertrouwen. Daarnaast is er goed contact met ons als ouders, zelf in Corona tijd, de lijntjes zijn kort.


Wij zijn Micha en Erna Oosthoek en hebben 3 kinderen: Juda (8), Loïs (bijna 4) en Eva (1). Micha werkt bij het uitzendbureau Perflexxion en zelf ben ik na de geboorte van Loïs gestopt met werken om me op de kinderen te richten en wat vrijwilligerswerk te doen.

Wij hebben voor de Parel gekozen vanwege haar mooie identiteit. Elk kind wordt hier gezien als een geschenk van God. Gaaf om te ervaren dat dit ook voelbaar is in de benadering naar de kinderen toe. Voor ons is het erg waardevol dat onze kinderen, mede door school, een geestelijke wapenrusting meekrijgen zodat ze nu maar ook later in deze uitdagende wereld kunnen staan met het vertrouwen en de wetenschap dat ze geliefd zijn door hun Vader. Hiernaast is er mooi onderwijs met veel ruimte voor samenwerking en niveau gericht werken.

Superblij met onze keus voor de Parel vanwege de mooie identiteit maar ook vanwege het onderwijs zelf en de ontwikkeling daarvan. We zien hoe Juda als een vis in het water is en plezier beleeft. Er is veel ruimte voor creatieve leermethoden d.m.v. spellen en tegelijkertijd zien we hem kennis opdoen en elk jaar weer groeien. Juda zelf is blij met zijn klas, het groene schoolplein, de gymlessen, de digitale kant van het onderwijs etc… Loïs is aan het wennen en start na de zomervakantie officieel. Zij heeft er ook enorm veel zin in!

Kortom de kinderen en wij zijn enorm enthousiast en bevelen de Parel graag aan!


Deze week de familie Moerman die op dit moment een kind in groep 8 en groep 5 hebben, hun 2 dochters zullen in de loop van volgend jaar starten;
“We hebben in eerste instantie gekozen voor deze school vanwege de christelijke grondslag. Hier zijn we nog steeds heel erg blij mee. Daarbij merken we dat we voor de andere kinderen blijven kiezen voor deze school vanwege het werken/leren in units.  We merken hierdoor dat er bij  onze kinderen vaardigheden worden ontwikkeld die er mogelijk minder zouden zijn als ze op een reguliere manier onderwijs hadden gekregen. Vaardigheden zoals bijvoorbeeld anderen iets leren en ondersteunen bij het schoolwerk. leren van ouderen maar ook van jongere kinderen. Maar ook samenwerken en zelf plannen. Een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs en de rest van het leven van onze kinderen.

We merken dat de kinderen heel blij worden van de manier waarop het onderwijs wordt gegeven. Ieder kind wordt uitgedaagd op zijn/haar eigen niveau waarbij er goed zicht is van de leerkracht op de ontwikkelingen van het kind. Verder genieten de kinderen heel erg van het plein: groots opgezet, natuurlijk, speels en daagt uit om te spelen met de materialen die op het plein aanwezig zijn.”