• Leren en werken in een unit

Op De Parel werken alle kinderen in een leerjaar en in een unit. Dat betekent dat kinderen uit verschillende leerjaren heel vanzelfsprekend met elkaar leren samenwerken. Ze kunnen zo in een veilige omgeving ontdekken over welke talenten ze zelf beschikken, wat ze daarvan kunnen delen en welke unieke gaven andere kinderen blijken te hebben. Elkaar ontmoeten speelt daarbij een centrale rol. Een gezellige inrichting vinden we daarbij ook heel belangrijk! Hoe het spelen en werken in een unit eruit ziet, kunt u lezen en zien bij het kopje Onze leerlingen. 

  • Bereikbaarheid 

De school ligt in een rustige woonwijk in een veilige, autoluwe straat. Veel kinderen komen lopend of op de fiets. Sommigen worden met de auto gebracht. Doordat de kinderen elkaar in een unit goed leren kennen, wordt ook na schooltijd nog veel samen gespeeld. We zijn een streekschool: onze leerlingen komen uit heel Lansingerland, maar ook uit Pijnacker, Nootdorp en Rotterdam. Ook als de de afstand wat groter is, maken ouders onderling veel speelafspraken voor de kinderen. 

  • Veiligheid – Kwink

Je kunt alleen spelen en leren met plezier als je je veilig en vertrouwd voelt. Naast dat de kinderen elkaar schoolbreed goed leren kennen door het werken in units, zijn we wekelijks ook actief aan de slag met het verder ontwikkelen van hun sociaal-emotionele vaardigheden. Dit doen we aan de hand van de lessen van Kwink. U kunt hier meer over lezen op hun website: https://www.kwinkopschool.nl/

  • Veiligheidsplan

Door kinderen om te leren gaan met verschillen en hun sociaal-emotionele vaardigheden te versterken, streven we naar een veilig klimaat voor iedereen. In ons veiligheidsplan staat beschreven wat we doen mochten er toch een escalatie zijn. Ook staat daarin onze klachtenregeling beschreven en welke veiligheidsmaatregelen we hebben genomen om het gebouw en plein veilig te houden. 

  • Privacy

We willen zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind. Binnen onze schoolvereniging LEV-WN werken we daarom met een privacyreglement. Hierin staat beschreven hoe we omgaan met deze gevoelige gegevens en wat uw rechten daarbij zijn. 

De kinderen leren we hoe zij zelf met hun eigen gegevens en internet om moeten gaan. In groep 5-8 wordt jaarlijks het media reglement met ze besproken en ondertekend.

  • Hitteprotocol

Veiligheid gaat ook over fysiek welbevinden. Mochten de temperatuur in de zomer hoog oplopen, dan treedt het hitteprotocol in werking.