Identiteit en kwaliteit gaan hand in hand. God is onze Vader, Jezus is onze Heer en de Heilige Geest werkt door ons heen. Dat raakt alle grote en kleine dingen die we dagelijks doen, ook op school! We willen een school zijn waar kinderen optimaal kunnen groeien en ontwikkelen. Daarom maken we werk van onze kwaliteit EN van onze identiteit.

De Werkgroep Identiteit op School (WIOS) ondersteunt school om onze identiteit op allerlei manieren vorm te geven, zoals het organiseren van een ouderavond en het voeren van een welkomgesprek met nieuwe ouders. In de eerste drie maanden dat uw kind op school zit, wordt u uitgenodigd door twee ouders van de WIOS voor een welkomgesprek. Het gesprek heeft als doel om als ouders met elkaar kennis te maken, samen door te spreken over identiteit en ouderbetrokkenheid. Van dit gesprek wordt een korte terugkoppeling aan de directeur gegeven. Gesprekspunten zijn onder andere: vanuit welke overtuiging heeft u uw kind aangemeld bij de Parel? Hoe heeft u de eerste periode op de Parel ervaren? Wat mogen ouders en school van elkaar verwachten in de geloofsopvoeding van de kinderen? Hoe kunnen we elkaar daarin ondersteunen?

De WIOS in het kort:

  • Meedenken met directeur in het vormgeven van identiteit op school, nu en in de toekomst
  • Aanmoedigen leerkrachten in het zijn van Identiteitsdrager
  • Welkomgesprekken met nieuwe ouders
  • Betrokken bij sollicitatiegesprekken teamleden
  • Ouderavond organiseren rond het thema Identiteit
  • Bevorderen ambassadeurschap voor de Parel
  • Ondersteunen activiteiten rond het thema identiteit zoals vieringen op christelijke feestdagen.

Zes ouders uit diverse kerkgenootschappen vormen samen de identiteitscommissie. Zij stellen zich hieronder zelf voor: 

Ik ben Marjan Torn. Ik ben getrouwd en moeder van 5 kinderen, waarvan nu nog 3 en straks nog 2 kinderen op “De Parel” zitten. In mijn dagelijkse leven is Jezus mijn grote voorbeeld. Hoe hij leefde, met mensen omging en in de wereld stond daar heb ik enorm veel bewondering voor. Het goed en recht doen, het kijken naar mensen zoals Jezus dat deed, jezelf de vraag stellen: Wat zou Jezus doen?, zijn daarbij een belangrijke leidraad in m’n leven en in de opvoeding van de kinderen. Fijn dat er een school is die in deze levensvisie past. Op “De Parel” staat het volgen van Jezus ook centraal en het kijken naar hoe Hij het deed. De leerkrachten laten zien dat ieder kind mooi en bijzonder is, dat ieder kind zijn/haar eigen talent heeft en hoe je met elkaar omgaat. Het is mooi om te zien dat leerkrachten en ouders dit samen doen in een werkgroep Identiteit (WIOS) en met veel plezier ga ik in deze werkgroep aan de slag.

Ik ben Annette van den Berg, getrouwd met Peter en samen hebben we Tijs in groep 3 zitten (en wat leren ze veel in groep 3, echt stoer!). Omdat het geloof belangrijk is in ons leven, zijn we dankbaar dat we Tijs een school kunnen aanbieden waar het geloof centraal staat. Er gebeurt zoveel om ons heen in de wereld, mooie maar ook moeilijke dingen, dan het is fijn dat er op school, naast thuis, een veilige omgeving is waar ons kind zich kan ontwikkelen tot het kind dat hij mag zijn. Ook daar God leren kennen en groeien tot een mooi mens, dat samen met andere kinderen en met hulp van de leerkrachten en ouders. Ik draag daar graag mijn steentje aan bij en ik hoop dat dat ons samen verbindt of kan verbinden.

Ik ben Erna Oosthoek. Ik ben getrouwd met Micha en moeder van Juda (2012), Loïs (2016) en Eva (2019). Onze 3 kinderen gunnen wij prachtig onderwijs met de Bijbel als basis. Juist in deze tijd waar veel op onze kinderen afkomt, vinden wij het belangrijk dat ze er steeds weer in bevestigd worden dat ze hun weg samen met God mogen gaan. Hiernaast is het mooi dat ze mogen groeien in hun door God gegeven talenten. Op de Parel komt dit allemaal samen! Kinderen worden hier gezien als een kostbare schat van God. Omdat ik dit zo waardevol vind, zet ik me dan ook graag in voor deze werkgroep! 

Ik ben Bart Moerman. Getrouwd met Janneke en vader van Sten (groep 7), Tijs (groep 4) en Evi & Noa (aanstormende talenten voor groep 1). Dat wat ons als Christenen samenbindt is voor mij op school óók belangrijk. Zeker in de levensfase die jouw en mijn kinderen hebben in het basisonderwijs. Ontdekken wie ik mag zijn door Jezus liefde, genade en rechtvaardigheid is een levenslang avontuur. Ik bid en wens dat jouw en mijn kinderen hier naar Gods beeld in begeleid worden op De Parel. Daar hebben we de kids bij nodig, alle ouders vanuit hun rol en ieder met hun talenten, de leerkrachten en vast nog andere disciplines. Ook vanuit de WIOS draag ik hier graag mijn steentje aan bij.

Ik ben Harmjan Menninga getrouwd met Corine, vader van vier waarvan er nu twee naar De Parel gaan, 1 bijna en 1 nog even mag wachten. Een mooie school waar het werken aan kwaliteit en identiteit hand in hand gaan. Mijn identiteit ligt in God en ik geloof dat Hij ons roept om kinderen te laten groeien en hun talenten te ontwikkelen tot Gods eer. Dat onze kinderen onderwezen worden op een christelijke manier zodat ze God leren kennen, vertrouwen op Hem, geliefd voelen, zich veilig voelen en verantwoordelijkheid nemen voor hun daden. Ik ervaar de school als een plek waar kind en ouder serieus genomen worden en waar hard gewerkt wordt om een veilige en positieve leeromgeving te hebben. Daar werk ik graag aan mee!

Mijn naam is Reinier Nieuwlaat. Ik ben getrouwd met Majolieke. Onze jongste zoon Wesley zit in groep 7. Onze oudste 2 kinderen hebben inmiddels De Parel verlaten en zitten op de middelbare school. Ik ben binnen de school al langer verbonden aan het onderwerp identiteit. Daarbij ook mogen constateren dat onze school een mooie ontwikkeling doormaakt op het gebied van deze identiteit: het Evangelie van Jezus Christus staat centraal en elke Parel is van waarde. Hier wil ik graag mijn bijdrage aan blijven leveren.