Er zijn regels in de school die afgeleid zijn van de kernwaarden van de school, te weten: veiligheid, verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Aan het begin van het schooljaar oefenen we met de leerlingen de nieuwe regels in. Voor de meeste leerlingen is dit een herhaling. Voor de nieuwe leerlingen besteden we hier extra aandacht aan. Dit betekent dat in de kleutergroepen met enige regelmaat geoefend wordt met de regels.
Na vakanties worden de regels weer duidelijk onder de aandacht gebracht, om er voor te zorgen dat de leerlingen zich aan de regels blijven houden en de school een veilige plaats blijft. We delen de regels dan ook met ouders en verzorgers.
De regels op school zijn positief gesteld. Zij geven aan wat het gewenste gedrag is. Als een leerling zich niet aan de regel houdt, wordt hem of haar gevraagd naar de kennis van de regel. Vervolgens wordt gevraagd of de leerling zich aan de regel wil houden. Als de leerling hier positief op antwoordt, wordt gevraagd om het goede gedrag te laten zien. Als de leerling aangeeft zich niet aan de regel te willen houden, of als de leerling steeds opnieuw aangesproken moet worden op het overtreden van dezelfde regel, wordt er strafwerk geschreven of getekend. Dit strafwerk heeft altijd betrekking op de regel die overtreden is en het belang van de regel.
Het spreekt voor zich dat wij verbaal en non-verbaal grensoverschrijdend gedrag niet accepteren. Als een leerling de gedragsregels overtreed en niet aanspreekbaar is op zijn of haar gedrag, verzoeken we ouders om hun zoon of dochter op te komen halen van school. Ouders en school bespreken met elkaar wat nodig is om de leerling de volgende dag weer op school te verwelkomen.