Hieronder vindt u verschillende documenten die u kunt downloaden

Onderwijs

  • Expeditieplan: hierin beschrijven we op twee A4tjes hoe we in de komende vier jaren het proces van stralen en groeien willen stimuleren en ondersteunen
  • Schoolgids: hierin wordt onze werkwijze van dit schooljaar beschreven. Daarnaast vind u er allerlei praktische informatie in.
  • Schoolplan: in dit plan beschrijven we hoe we ons onderwijs in de komende vier jaar vorm willen geven.

Expeditieplan

Schoolgids de Parel 2019-2020

Schoolplan De Parel 2019 2023

Veiligheid

Hieronder vindt u vier bestanden:

  • Responsible disclosure – samenwerken aan veiligheid.  Op de Parel vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. U leest hier hoe we daar mee om gaan
  • Privacyreglement.  De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het privacyreglement van LEV-WN (www.levwn.nl/privacy) is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.
  • Veiligheidsplan.  We maken ons op De Parel sterk voor een pedagogisch positief en fysiek veilig klimaat voor leerlingen en leerkrachten. Om dit te bevorderen zijn in dit kader verschillende maatregelen getroffen gericht op alle betrokkenen bij de school.
  • Hitteprotocol. 

Responsible disclosure

Privacyreglement.docx

Veiligheidsplan De Parel

Hitteprotocol De Parel