Januari 2020

Aan het begin van de dag starten we bij de inloop met het lezen van een boek of op andere dagen het spelen van een gezelschapsspel. Lezen is belangrijk voor de ontwikkeling van hun woordenschat en het spelen van een spel voor de sociale vorming.

De Bijbel als het woord van God is onmisbaar in ons leven, we horen de verhalen die ons inspireren  en zingen liederen die daarbij aansluiten.

Op Snappet verwerken wij onze leerstof van taal, spelling, woordenschat,  rekenen en automatiseren, naast Snappet worden ook andere verwerkingsvormen ingezet om de kennis eigen te maken.

We discussiëren over onderwerpen die voortkomen uit het Jeugdjournaal, maar filosoferen over  vragen die  betrekking hebben op de wereld om ons heen, met spreekbeurten oefenen we onze spreekvaardigheid voor een groep.

Dit schooljaar zijn we op expeditie gegaan  en werken regelmatig in projecten die schoolbreed zijn hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende intelligenties.

De riddertijd breekt aan, dit is het nieuwe thema voor geschiedenis en voor aardrijkskunde ontdekken we Nederland., hierbij komt ook kennis over ons erfgoed aan bod.

In de verantwoordelijkheid om met elkaar te zorgen voor een goed klassenklimaat praten we over vriendschap, ‘nee’ zeggen als dat nodig is voor een prettige samenwerking. In deze zorgzame groep  durven we elkaar ook aan te spreken op de dingen die beter kunnen en geven elkaar complimenten.


Oktober 2019

Dit schooljaar zijn we in onze eigen vertrouwde groep gestart en iedereen heeft zijn/haar plekje gevonden..

Er zijn wel nieuwe vakken(geschiedenis en aardrijkskunde), maar voor rekenen, taal en spelling hebben weer onze eigen tablet. In groep 5 zijn er nieuwe leerdoelen waar we aan werken, maar is er ook uitbreiding van doelen uit groep 4. Voor rekenen zijn dat in het begin de tafels , maar ook analoog of digitaal klokkijken, de berekeningen met getallen worden steeds moeilijker. Bij taal is woord benoemen iets om je tanden in te zetten.

We starten de dag met een inloop met verschillende activiteiten, waaronder we in groepjes aan verschillende competenties werken. Een eigen leesboek om een fantasiewereld te leren kennen is voor ieder kind een uitdaging.

De taken in de groep hebben we met elkaar verdeeld en we dragen de verantwoordelijkheid met zijn allen of het nu gaat om planten water geven of vegen, met elkaar lossen wij dit op. De verantwoordelijkheid is ook voor ons gedrag in de groep. We stellen gezamenlijk regels op voor een prettige samenwerking.

We leren de Bijbel te betrekken op ons leven en de Bijbelverhalen hierover worden verteld in de groep, met liederen die we hierbij leren geven uiting van ons geloof.

Mondelinge taalvaardigheid oefenen we in gesprekken, spreekbeurten, discussies en rollenspelen of boekbesprekingen.

De kunst en cultuur leren we kennen uit kijken naar kunst , maar ook het zelf leren ervaren en het te maken.

We leren met elkaar omgaan in verschillende groepen en in verschillende momenten. Hier komt ook reflecteren op elkaars werk bij kijken en hier is vertrouwen en openheid voor nodig. Een echte groep.