Oktober 2019

Dit schooljaar zijn we in onze eigen vertrouwde groep gestart en iedereen heeft zijn/haar plekje gevonden..

Er zijn wel nieuwe vakken(geschiedenis en aardrijkskunde), maar voor rekenen, taal en spelling hebben weer onze eigen tablet. In groep 5 zijn er nieuwe leerdoelen waar we aan werken, maar is er ook uitbreiding van doelen uit groep 4. Voor rekenen zijn dat in het begin de tafels , maar ook analoog of digitaal klokkijken, de berekeningen met getallen worden steeds moeilijker. Bij taal is woord benoemen iets om je tanden in te zetten.

We starten de dag met een inloop met verschillende activiteiten, waaronder we in groepjes aan verschillende competenties werken. Een eigen leesboek om een fantasiewereld te leren kennen is voor ieder kind een uitdaging.

De taken in de groep hebben we met elkaar verdeeld en we dragen de verantwoordelijkheid met zijn allen of het nu gaat om planten water geven of vegen, met elkaar lossen wij dit op. De verantwoordelijkheid is ook voor ons gedrag in de groep. We stellen gezamenlijk regels op voor een prettige samenwerking.

We leren de Bijbel te betrekken op ons leven en de Bijbelverhalen hierover worden verteld in de groep, met liederen die we hierbij leren geven uiting van ons geloof.

Mondelinge taalvaardigheid oefenen we in gesprekken, spreekbeurten, discussies en rollenspelen of boekbesprekingen.

De kunst en cultuur leren we kennen uit kijken naar kunst , maar ook het zelf leren ervaren en het te maken.

We leren met elkaar omgaan in verschillende groepen en in verschillende momenten. Hier komt ook reflecteren op elkaars werk bij kijken en hier is vertrouwen en openheid voor nodig. Een echte groep.