Januari 2020

Wat hebben we voor de vakantie gedaan?

Voor de kerstvakantie hebben we in onze groep weer een heleboel letters erbij geleerd. We kunnen steeds meer dingen lezen. We oefenen daar elke dag mee d.m.v. ons werkboek, leesboek, rijtjesboek, leesspelletjes.

We hebben heel wat rekencircuits achter de rug. Daarbij oefenen we de rekendoelen van groep 3. We rekenen in ons werkboek, op de chromebooks, met werkbladen, rekenspelletjes en opdrachten. Daarbij werken we ook veel samen.

In december hebben we ook feesten gevierd: het Sinterklaasfeest en het Kerstfeest. Rond sinterklaas hebben we veel met opdrachtkaarten gewerkt. Daarbij konden we kiezen uit reken-, teken,- lees- en knutselopdrachten. Zo kwamen op een leerzame manier in de sinterklaassfeer. Op 5 december kregen we bezoek van Sinterklaas in de klas. Dat was een erg gezellige ochtend. Daarna zijn we gelijk over de Kerst gaan werken. De verhalen over de geboorte van Jezus stonden daarbij centraal. Veel middagen hadden we kerstproject. We zaten dan met de hele school door elkaar en konden we kiezen uit allerlei activiteiten. Daar hebben we erg van genoten.

De laatste vrijdag voor de kerstvakantie hadden we een viering met de hele school waarbij ook ouders mochten komen. We hebben afscheid genomen van juf Jaël, want na de vakantie komt juf Femke weer terug van zwangerschapsverlof.

Wat gaan we de komende periode doen?  We gaan gewoon verder met de dingen die we nu ook doen, zoals letters leren, lezen, schrijven, rekenen, kwinklessen volgen, gymmen.

Wel staan er wat speciale dingen aan te komen:

– omdat we na het volgende Lijn 3 thema bijna alle letters kennen komt er een letterfeest aan

– de cito toetsen gaan komen. We maken de Cito Spelling en Rekenen en toetsen AVI en DMT (leesstoetsen)

De komende periode gaan we dus samen weer hard aan het werk.


Wij zijn een gezellige groep 3 van 19 kinderen. Als we op school komen starten we de dag met een inloop. Dat kan van alles zijn. Spelen met constructiemateriaal, lijn 3 oefenen op de chromebooks, lezen, spelletje, werkboekje enz. Alleen dinsdag starten we in de gymzaal. Dan hebben we gym van meester Menno.

Na  de inloop gaan we in de kring en gaan we bidden, zingen en luisteren we naar een bijbelverhaal.

In groep 3 staat het leren lezen en schrijven centraal. Elke dag hebben we leeslessen uit de methode Lijn 3. De eerste maanden leren we alle letters en leren we lezen en schrijven.

Lijn 3 neemt ons elke 3 weken mee naar een andere halte met een ander thema .Zo leren we niet alleen nieuwe letters en woorden, maar ook over een thema leren we nieuwe dingen. Verschillende thema’s komen aan de orde: eet smakelijk, op wielen, ruimte, lichaam enz. Met die thema’’s zijn we dus ook bezig met wereldoriëntatie.

De letters schrijven doen we met de methode Klinkers. Die sluit goed aan bij Lijn 3, zodat we de geleerde letters ook leren schrijven.

Rekenen doen we ook bijna elka dag. Dat doen we meestal door middel van een circuit waarbij we ook in een werkboek werken. Tijdens het circuit zijn we spelenderwijs met de doelen bezig.

Andere vakken die we ook nog hebben zijn Sociaal Emotionele Vorming, via de methode Kwink, muziek, drama, beeldende vorming en we eindigen de dag met spel. Even iets voor je zelf doen of spelen in de themahoek als die er is. Dat hebben we na een dag hard werken wel verdiend!