Vakantie en vrije dagen 

Er zijn de volgende vakanties gepland:

Meivakantie:                25 april tot en met 10 mei 2020

Pinkstervakantie:          30 mei tot en met 7 juni 2020

Zomervakantie:            18 juli tot en met 30 augustus 2020

Herfstvakantie 2020:       19 oktober tot en met 23 oktober

Kerstvakantie 2020:         21 december tot en met 1 januari 2021

Voor jaarvakantie 2021:  22 februari tot en met 26 februari

Paasweekend 2021:        2 april tot en met 5 april

Meivakantie 2021 (incl. Hemelvaart):  3 mei tot en met 14 mei

2e Pinksterdag 2021:     24 mei

Zomervakantie 2021      19 juli tot en met 27 augustus 2021

Er zijn de volgende vrije dagen en middag gepland:

Goede vrijdag:         vrijdag 10 april 2020

Tweede paasdag:    maandag 13 april 2020

Hemelvaart:            donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020

Vrije dag voor zomervakantie:    vrijdag 17 juli 2020

Studiedagen

Vrijdag 3 juli 2020