Vakantie en vrije dagen 2019-2020

Er zijn de volgende vakanties gepland:

Herfstvakantie:             19 oktober tot en met 27 oktober 2019

Kerstvakantie:               21 december 2019 tot en met 5 januari 2020

Voorjaarsvakantie:        22 februari tot en met 1 maart 2020

Meivakantie:                25 april tot en met 10 mei 2020

Pinkstervakantie:          30 mei tot en met 7 juni 2020

Zomervakantie:            18 juli tot en met 30 augustus 2020

Er zijn de volgende vrije dagen en middag gepland:

Sinterklaas:              donderdag 5 december 2019, school is om 12.30 uur uit

Goede vrijdag:         vrijdag 10 april 2020

Tweede paasdag:    maandag 13 april 2020

Hemelvaart:            donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020

Vrije dag voor zomervakantie:    vrijdag 17 juli 2020

Studiedagen

Dinsdag 12 november 2019

Woensdag 19 februari 2020

Vrijdag 3 juli 2020

Extra vrije dagen voor groep 3

18 september,  9 oktober, 27 november en 29 januari.